Tjenester

”Alt som er lagt ut på nettet, trenger nødvendigvis ikke forbli på nettet”

EraseMe har som mål å være ledende i Europa på å finne, verifisere og fjerne uønsket eller krenkende digital informasjon på nettet. EraseMe tilbyr i all hovedsak gruppeløsninger til profesjonelle aktører i næringslivet.

Med bakgrunn i en eksplosiv vekst i bruk av sosiale medier og spredning av personlig informasjon, har vi erfart at det er svært mange som ønsker samarbeid med en profesjonell aktør som kan bistå med å få fjernet uønsket personlig eller virksomhetsrelatert informasjon fra nettet.

EraseMe kan hjelpe med fjerning av innhold på nettet, som f.eks.:

Bilde1-Ups-DM-Barnevakten

  • Uønskede og lovstridige bilder
  • Trusler, krenkelser eller injurier
  • Digital mobbing, sjikane eller rasisme
  • Indetitetstyveri (falske eller hackede profiler/kontoer)
  • Spredning av personopplysninger
  • Feilaktig informasjon
  • Uønskede katalogoppføringer
  • Fjerning eller avindeksering av søkbarheten i dokumenter, artikler og lignende

Personlig informasjon på nettet

I løpet av kort tid har sosiale medier endret de teknologiske muligheter og måten vi kommuniserer oss imellom. Dette har forandret betingelsene for person- og forbrukervern. Brukerne er blitt innholdsprodusenter og frigir flere opplysninger om seg selv. For mange flyttes privatlivet i økende grad ut på internett, og for virksomheter er personopplysninger blitt en handelsvare.

Spredning av personopplysninger utgjør isolert sett vanligvis ikke noen direkte fare for personvernet, men EraseMe erfarer at når denne informasjonen sammenstilles med andre opplysninger vil aktører kunne lage betydelige personprofiler om den enkelte. Ofte er dette ikke ønskelig sett fra forbrukernes ståsted, og i tillegg er det fare for at den sammensatte informasjonen misbrukes.