Personvern

Bilde8

Personvernerklæring

Vi tar personvernet ditt på alvor og derfor utarbeidet denne personvernerklæringen, som beskriver hvordan vi behandler dine oplysninger.

EraseMe International AS er behandlingsansvarlig for den informasjonen vi samler inn om deg, og vi sikrer at dine personopplysningener behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker å kontakte oss angående vår behandling av personopplysninger, kan du gjøre det på:
post@eraseme.no eller +47 922 92 400

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er alle type informasjon, som i et eller annet omfang kan tilbakeføres til deg.

Som kunde hos oss, samler vi inn følgende personopplysninger om deg: Navn, telefonnummer, emailadresse, beskrivelse inkl. relevante URL(er)/skjermdump forbundet med saken,

I enkelte saker ber vi om fullmakt, for til å opptre på kundens vegne, og innhenter da i tillegg, Foto ID, personnummer og adresse. Under saksbehandling og relevant nettsøk vil det kunne fremkomme alle typer personopplysninger, inkl. sensitive, disse vil bli behandlet i den grad det er relevant for å løse saken.

Alle persondata slettes senest tre måneder etter at saken er avsluttet.

Som leverandør og samarbeidspartner hos oss samler vi inn følgende personopplysninger om deg: Navn, Stilling, tlf. og emailadresse

Personvernerklæring ifm. rekruttering

Ved mottakelse av søknader og vedlegg vil det innleverte materialet bli lest av den relevante lederen med det formål å kunne besvare og vurdere innholdet i forhold til en definert jobb.

Søknader og vedlegg blir delt internt med relevante personer i rekrutteringsprosessen og videregis ikke til andre utenfor virksomheten.

Søknader og vedlegg lagres inntil riktig kandidat er funnet og rekrutteringsprosessen er avsluttet. Da blir søknader og vedlegg på de som ikke ble ansatt slettet.

Ved uoppfordrede søknader, vil søknadene og vedleggene bli lagret i maksimalt 3 måneder. Heretter vil de bli slettet.

Hvis søknader og vedlegg lagres i mer enn 3 måneder, innhentes det et særskilt samtykke fra kandidaten. Original søknad, CV, attester mv. på kandidater som blir ansatt, blir arkivert i personalarkivet, og kun slettet i forbindelse med avslutning av ansettelsesforholdet.

 

Sikkerhet
Vi har innført tekniske og organisatoriske tiltak mot at dine opplysninger ved et hendig uhell, eller ulovlig blir slettet, offentliggjort, mistet, forringet eller kommer til kjennskap hos uvedkommende, misbrukes eller i øvrig behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Personopplysninger om kunder samles inn til følgende formål:

  • Vår tjenesteleveranse.
  • Administrere kundeforholdet

Personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere samles inn til følgende formål:

  • Behandling av våre kjøp/ytelser
  • Administrere kundeforholdet

Dataminimering

Vi samler inn, behandler og oppbevarer kun de personopplysningene som er nødvendige i forhold til å oppfylle våre fastsatte formål. I tillegg til dette kan det være lovebestemt hvilken type opplysning, som er nødvendig for oss å samle inn og oppbevare, for å kunne drive vår virksomhet. Typen og omfanget av de personopplysningene vi behandler kan også være bestemt av behovet for å oppfylle en kontrakt eller en annen rettslig forpliktelse.

Opplysninger holdes oppdatert

Da vår tjeneste er avhengig av at dine opplysningene er korrekte og oppdaterte, ber vi deg opplyse oss om relevante endringer av dine opplysninger. Du kan benytte kontaktopplysningene ovenfor til å sende oss en beskjed om dine endringer. Vi vil da sørge for å oppdatere dine personopplysninger. Hvis vi selv blir oppmerksomme på at opplysningerne ikke er korrekte, oppdaterer vi opplysningene dine og gir deg beskjed om dette.

Periode for oppbevaring

Opplysningene oppbevares så lenge det er tillatt i henhold til lovgivningen og vi sletter dem når de ikke lenger er nødvendige. Perioden avhenger av karakteren af opplysninger og bakgrunnen for oppbevaringen. Det er derfor ikke mulig å oppgi en generell tidsramme for når informasjon slettes.

Utlevering av opplysninger

Vi bruker en rekke tredjeparter til oppbevaring og behandling av opplysninger, herunder leverandører av IT-løsninger for kontorstøtte, saksbehandling, og økonomi. Disse behandler utelukkende opplysninger på våre vegne og kan ikke bruke de til deres egne formål. I relevante tilfeller utleveres data til banker, forsikringsselskap, og relevante underleverandører innen datasikkerhet og slettehjelp.

Utlevering av personopplysninger som navn og e-post til andre formål, vil kun skje hvis du gir ditt samtykke til det.

Vi bruker kun databehandlere i EU eller i land som kan gi dine opplysninger en tilstrekkelig beskyttelse.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi behandler om deg, hvor de stammer fra, og hva vi bruker de til. Du kan også få opplyst hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger og hvem som mottar opplysninger om deg, i det omfang vi utleverer opplysninger i Norge og i utlandet.

Hvis du ber om det, kan vi opplyse deg om de opplysningene vi behandler om deg. Tilgangen kan dog være begrenset av hensyn til andre personers personvernbeskyttelser, til bedriftshemmeligheter og immaterielle rettigheter.

Du kan gjøre bruk av dine rettigheter ved å henvende deg til oss. Våre kontaktopplysninger finner du ovenfor.

Hvis du mener, at de personopplysningene vi behandler om deg er unøyaktige, har du rett til å få dem rettet. Da skal du henvende deg til oss og opplyse oss om, hvor unøyaktighetene er, og hvordan de kan rettes.

I noen tilfeller vil vi ha en forpliktelse til å slette dine personopplysninger. Dette gjelder f.eks. hvis du trekker et eventuelt avgitt samtykke tilbake. Hvis du mener at dine opplysninger ikke lenger er nødvendige i forhold til det formål, som vi hentet dem inn til, kan du be om å få dem slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personopplysninger blir behandlet i strid med lovgivningen eller andre rettslige forpliktelser.

Her har du også mulighet for å sende en klage til Datatilsynet.

Når du henvender deg med en forespørsel om å få rettet eller slettet dine personopplysninger, undersøker vi om betingelsene er oppfylt, og gjennomfører i så fall endringer eller sletting så fort som mulig.

Du har rett til å rette innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også rette innsigelser mot våre utleveringer av dine opplysninger til markedsføringsformål. Du kan bruke kontaktopplysningene øverst til å sende en innsigelse. Hvis din innsigelse er berettiget, sørger vi for å avslutte behandlingen av dine personopplysninger.

Du har mulighet for at benytte deg av dataportabilitet hvis du ønsker at dine opplysningene skal bli flyttet til en annen behandlingsansvarlig eller databehandler.

Vi sletter av på eget initiativ dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for det formål de ble samlet inn for.

Dersom vi endrer personvernerklæringen legger vi ut den reviderte utgaven her med en oppdatert revisjonsdato.

Sist oppdatert: 19.desember 2018

Dette nettstedet eies av
EraseMe International AS,
Organisasjons-nr 996 848 639
Fyrstikkalléen 3 A, 0661 Oslo