Personvern

Bilde8

Personvern

Personvern kan defineres og beskrives på mange ulike måter. Sentralt står imidlertid det enkelte menneskets ukrenkelighet og krav på respekt fra andre mennesker, respekt for egen integritet og privatlivets fred. Personvernet er derfor nært knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse. Retten til privatliv følger bl.a. av den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 og står sentralt i EUs personverndirektiv (95/46 EF).

Et vesentlig element i personvernet er at den enkelte i utgangspunktet skal kunne bestemme hva andre skal få vite om vedkommendes personlige forhold. Vi kan i denne sammenhengen snakke om ”personopplysningsvern”, og det er primært denne dimensjonen som er underlagt omfattende lovregulering som for eksempel personopplysningsloven, helseregisterloven, regler om taushetsplikt mv.

Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven. En rekke andre lovverk som blant annet markedsføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person skal behandles.

Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på blant annet internettsidene til Datatilsynet og Trygg bruk, et tverreuropeisk EU-støttet prosjekt som arbeider med å øke kunnskapen om trygg bruk av Internett for barn og unge.

Hva vi bruker personopplysninger til (formål)

EraseMe behandler bare personopplysninger i den grad det er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold (forespørsel, bestilling, ordrehåndtering, fakturering) og for å gjennomføre de oppdragene som bestilles på nettstedet.

All behandling av personopplysninger bygger enten på at vi har innhentet samtykke til behandlingen, at behandlingen er nødvendig for å gjennomføre våre kontraktsforpliktelser med kunden, eller at behandlingen følger av lov.

Bruk av Internett og IP-adresse

Når du er på Internett etterlater du deg alltid elektroniske spor som viser hvor du har vært.

For å kunne kommunisere med andre datamaskiner på Internett, må din datamaskin ha en IP-adresse. Denne adressen benyttes som identifikasjon på din maskin når den kommuniserer med andre maskiner på nettet. I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet www.eraseme.no. EraseMe knytter ikke disse opplysningene direkte eller indirekte til deg som bruker. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Disse opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre.

Sikker dataforbindelse

Når du er innlogget med brukernavn og passord, er alle data kryptert med Secure Socket Layer (SSL). Når forbindelsen er kryptert, skal det stå «https://» først i adressen i din nettleser. I adressefeltet i nettleseren din vil du også se et symbol som bekrefter at forbindelsen er kryptert, vanligvis en liten hengelås.

For at din sikkerhet skal være ivaretatt best mulig, blir du automatisk logget ut hvis du ikke utfører noen aktivitet i løpet av et visst tidsrom. Dette reduserer risikoen for at andre kan gå inn på ditt abonnement hvis du forlater din datamaskin mens du er innlogget. Blir du logget ut på denne måten, kan du selvfølgelig når som helst logge inn igjen.

Utlevering

EraseMe vil ikke under noen omstendighet selge personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos EraseMe som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset.